Inschrijven nieuwe ploegen

Voorlopig kunnen er geen nieuwe ploegen bij.
Kandidatuur stellen kan wel via mail aan de competitieleider.
Let wel: een vaste scheidsrechter leveren is een must!!!

Bestuursraad

De Bestuursraad is samengesteld uit de Algemeen Voorzitter,
de voorzitter van de Sportraad, de voorzitter van de scheidsrechters, aangevuld met maximum 2 leden.
Het contact met de ploegen wordt onderhouden door de competitieleider.
De Bestuursraad beslist ook over ernstige feiten, meestal na raadpleging van de Sportraad.

Ere-voorzitter Dhr. Claude Damman
Algemeen voorzitter –
Competitieleider
Dhr. Philippe Vangheluwe
tel. 0486/244 503
voorzitter@ksbcompetitie.be
Voorzitter scheidsrechters Dhr Jürgen Benoit
Tel: 0476/370 278
scheidsrechters@ksbcompetitie.be
Voorzitter sportraad Dhr. Stefaan Gheysen
tel. 0486/914 913
sportraad@ksbcompetitie.be
Bestuursleden Dhr. Hein Vanhoutteghem
tel. 056/64 86 43
Dhr. Dimitri Vansteenkiste

tel. 0496/780 807
Sportraad

De Sportraad is samengesteld uit een voorzitter, die tevens lid is van de Bestuursraad, een secretaris en maximum 3 leden. De Sportraad oordeelt over inbreuken, begaan door de clubs, hun leden of hun supporters, op de voetbalregels en het intern reglement..

Samenstelling sportraad

Voorzitter: Gheysen Stefaan
Secretaris:  Hein Vanhoutteghem    hein.vanhoutteghem@telenet.be
Leden:
Jürgen Benoit | Dimitri Vansteenkiste